Kdo jsme

Záleží nám na fungujících manželstvích, rodinách a vychovaných dětech.

Jsme lidé, které spojuje přesvědčení, že

  • nejlepší mechanismy fungování vztahů byly dány Bohem
  • Bůh je zároveň nejlepším lékařem vztahů
  • nejdůležitějším vztahem pro člověka je vztah s jeho stvořitelem a spasitelem Ježíšem
  • manželství je vztah muže a ženy, usilujících o lásku a věrnost na celý život
  • děti jsou rodičům svěřeny jako nejdražší klenoty, nejsou majetkem státu ani jiných organizací
  • za výchovu dětí mají zodpovědnost především rodiče
  • děti mají rodiče poslouchat (úcta)
  • nejlepším místem pro zdravý rozvoj dětí je funkční rodina s tátou a mámou